IV. Uygulamalı Elektrokimya Lisansüstü Yaz Okulu


Günümüzde uygulamalı birçok bilim dalı temel bilimlerin üzerine yükselmektedir. Bunlara en canlı örneklerden biri temel araştırmanın yanı sıra sanayide de geniş uygulama alanı bulan ve günümüzde enerji sektöründe önemli yatırımların yapıldığı alanlarla ilişkili olan Elektrokimya alanıdır. Bu alanda araştırmacı ve uygulamacıları ortak paydada buluşturan kongre ve yaz okullarının iletişim kurmada ve bu alanda yeni ufuklar açmada büyük katkısı vardır.

Bu bakış açısıyla Uygulamalı Elektrokimya Lisansüstü Yaz Okulu organizasyonları ilk olarak 2010 Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü’nde yılında “Emin Dikman 1. Ulusal Lisansüstü Uygulamalı Elektrokimya Yaz Okulu” adı ile düzenlenmeye başlanmıştır. 2012 yılında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü’nde “2. Lisansüstü Uygulamalı Elektrokimya Yaz Okulu” adı ile devam etmiştir. 2013 yılında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü’nde, uygulamalı elektrokimya yaz okulu formatı aynı kalmak üzere genişletilerek “1.Uluslararası Katılımlı Elektrokimya Çalıştayı” adı ile düzenlenmiştir. Son olarak Balıkesir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü’nde “3. Ulusal Uygulamalı Elektrokimya Lisansüstü Yaz Okulu ve Çalıştayıyapılmıştır.

Bu yıl “4. Ulusal Uygulamalı Elektrokimya Lisansüstü Yaz Okulu ve ÇalıştayıCelal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü ve Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü’nün desteği ile 24-27 Mayıs 2016 tarihleri arasında Şehzadeler şehri ve Anemon Lalesi ile ünlü Manisa’da düzenlenecektir.

Organizasyonun teması “Fonksiyonel Yüzeyler ve Elektrokataliz” olarak belirlenmiştir. Bu tema ile birlikte temel elektrokimya konularını ve uygulamalarını da içeren dersler, alanında uzman öğretim üyeleri tarafından anlatılacak, konu ile ilgili denemeler laboratuvarda teknik ekip tarafından yaptırılacak ve tema ile ilgili poster sunumlarına da yer verilecektir. Denemelerin yapılması için gerekli olan cihazları Metrohm Turkey firması tarafından sağlanacaktır.

Elektrokimya alanında çalışmak isteyen veya çalışan lisansüstü öğrencileri, öğretim elemanlarını ve diğer katılımcıları 24-27 Mayıs 2016 tarihlerinde Manisa’da görmeyi diliyoruz.

Düzenleme Kurulu adına

 

Doç.Dr. Süleyman KOÇAK

Prof.Dr. F.Nil ERTAŞ     Prof.Dr. Zekerya DURSUN        Prof. Dr. Tülin AYDEMİR        Prof. Dr. Kenan DOST